Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Gert Andersson

Senior forskare

Tel +46 10 228 41 44

E-post gert.andersson@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Sensorer och material (102101)

ORCID 0000-0001-6637-9859

Gert I. Andersson, MSc.EE, Ph.D, Docent. Mina doktorandstudier handlade om processinducerade defekters påverkan på elektriska egenskaper hos högdopade kisel PN-övergångar. Efter doktorandstudierna har min egen forskning främst fokuserat på MEMS sensorer, speciellt tröghetssensorer accelerometrar och gyron. Först sex år vid Institutionen för Fasta Tillståndets Elektronik vid Chalmers Tekniska Högskola som forskare, föreläsare, gruppledare och laboratoriechef. Under denna tid var jag också ansvarig för användarplaneringen av MC2, Microtechnology Center på Chalmers, som är en världsklass forsknings- och renrumsanläggning byggd på Chalmers campus. Därefter i januari 1999 tog jag anställning hos det nygrundade Imego-institutet. Där jag hade en central roll i uppbyggnaden av institutet, som först fusionerades med Acreo (2012) för att senare gå upp i RISE AB (2019). Min publikationslista innefattar mer än 50 tekniska publikationer (> 800 citat) och 20 patentportföljer med mer än 50 beviljade patent. Jag har framgångsrikt lyckats överföra mina egna forskningsresultat till kommersiella produkter som en av uppfinnarna till ”Butterfly”-gyrot, ett MEMS gyro för fordon så väl som professionella högprestandaapplikationer. Som senior forskare på Sensorer & Material arbetar jag huvudsakligen med MEMS relaterade FoU projekt, koordinering av RISE´s grafen verksamhet, affärsutveckling och IPR-frågor. Jag tycker det är extra roligt när vår kunskap nyttiggörs dvs. när vi hjälper industrin eller samhället med lösningar.
https://www.linkedin.com/in/gert-andersson-54225015/