Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Birger Löfgren

Senior projektledare

Tel +46 73 685 10 10

E-post birger.lofgren@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Ekonomi och verksamhetsstöd (109600)

Processägare RISE projektmodell. Disputerad i miljösystemanalys.

Jag har alltid velat förstå världen. När jag läste fysik på universitet ägnade jag och mina vänner kvällar och helger med att se hur naturen och universum kunde beskrivas - då med abstraktioner som var svåra att ta på. När jag i 20-årsåldern studerade Industriell Ekologi blev det brutalt konkret. Då öppnades mina ögon för vilka enorma utmaningar vi står inför. Klimatet, tillgången till mat, övergödningen, energiproduktionen, vid sidan om ett dussin aspekter till riskerade att rasera de delikata samband jag tidigare tagit för givet och försökt förstå mig på. Efter den stunden skulle jag aldrig kunna jobba med något som inte starkt bidrar till att ge mina barns generation samma självklara tillgång till naturen och livet som vi har. Men man kan inte göra allt på en gång.

De närmaste åren har jag jobbat med den senaste utvecklingen inom hållbar mobilitet. I nära samarbete med stora och små företag, offentlig sektor och universitet har jag lett utveckling för att möjliggöra hållbar landsbygd, människovänliga städer och jämställda förutsättningar med den senaste tekniken, som digitalisering, självkörande bilar, nya elfordon, och nya sätt att planera där vi lever och bor. Det är ett arbete som inspirerar.

Mina erfarenheter av att leda kunskapsutveckling i stora bolag, universitet och offentlig sektor har gett mig en bredd som jag nu använder för att utveckla och förtydliga hur vi tillsammans levererar värde - hur vi driver projekt från första kundmöte och idé till effekthemtagning i hela RISE verksamhet.

At linkedIn: https://www.linkedin.com/in/birgerlofgren/

Relaterat