Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Värdegrund

Våra värdeord, värdeskapande, samverkande och oberoende, är symboler för vår värdegrund och ska genomsyra allt vi gör på RISE. De fungerar som vägledning för hur vi vill agera och uppfattas av vår omgivning. Värderingarna bär vi med oss och uttrycker i våra handlingar och våra relationer med kunder, samarbetspartners och med varandra.

Värdeskapande

Genom vår kompetens och våra tjänster stärker vi våra kunders och samarbetspartners innovationskapacitet och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Samverkande

Vi är nyfikna, visionära, innovativa och har tillit till varandra. I samverkan med våra kunder och samarbetspartners utmanar vi gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens.

Oberoende

Hög integritet i vår forskning och verksamhet bygger legitimitet och förtroende. Vi är opartiska experter och skapar arenor för samarbete.