Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vision och mission

RISE är kunskapssamhällets kraftsamling för en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vi är en innovationspartner för nytänkarna med produkter, tjänster, processer och tekniker som kan bli morgondagens lösningar.

Vår vision

Vår vision "En internationellt ledande innovationspartner" leder oss mot målet att bli en självklar och välkänd del av det svenska innovationssystemet, som verkar på en internationell marknad.

Vår mission

Kopplat till visionen uttrycker vi vår Mission som ”Accelerating innovation”

Med vetenskaplig kompetens bidrar vi till hållbar tillväxt genom att bygga strukturer och processer för innovation som ger internationell konkurrenskraft för våra kunder och partners. Vi är som en katalysator - innovation kan ske utan oss men blir mer effektiv när vi medverkar i processen.

Läs mer