Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Innovationsstödjande tjänster

Via RISE Innovationskontor kan vi erbjuda ett utbud av tjänster för att underlätta en effektiv och framgångsrik utvecklings- och innovationsprocess oavsett om det handlar om teknikskifte, affärsutveckling eller organisationsutveckling. 

Translucent Innovation

Translucent Innovation är en digital plattform och en app för öppen innovation där företagets behov av forskning eller affärsutveckling matchas med RISE expertis och 5500 startups och småföretag inom SISP nätverk, Swedish Incubators and Science Parks.

CoCreation

CoCreation är en tvådagars workshop baserad på designmetodik inom produkt- och affärsutveckling där målet är ett informerat beslut för uppstart av innovationsprojekt. Ett konkret kundbehov formuleras och skickas ut via Translucent Innovation. De företag som svarar bjuds in till workshoppen för kreativ idégenerering och strukturerad bedömning av lönsamhet och genomförbarhet. Leveransen från workshoppen är ett antal färdiga koncept.

Need Portfolio Management (NPM)

Hur kan man avgöra vilka behov som ger bäst avkastning och är realistiska att lösa till en viss kostnad och inom en viss tid? RISE erbjuder support inom NPM – Need Portfolio Management – som fungerar ungefär som PPM, men med fokus på behov och affärsmöjligheter innan skarpa projekt startar upp. I en tvådagars workshop analyseras aktuella behov från säljorganisationen och en behovsportfölj sätts upp. Kombinerat med en utbildning kan sedan företaget sedan själv driva sin NPM-process.

TRIZ 

Behovsanalysen inom NMP kan kompletteras med en rotkonfliktsanalys på de mest affärskritiska behoven. TRIZ är en metodik för att snabbt hitta generella lösningsprinciper på tekniska problem. RISE erbjuder såväl utbildningar som workshops i TRIZ-metodik. TRIZ är en rysk akronym som betyder ”Teori för innovativ problemlösning”.

Innovation Landscaping

Tjänsten, Innovation Landscaping, riktar sig mot företag som behöver lösa ett tekniskt eller affärsmässigt problem och behöver stöd i utvärdering av möjligheter som exempelvis joint venture, patentköp eller uppköp av företag med rätt teknologi. Baserat på kundens utmaning sammanställer RISE en rapport på relevanta samarbetspartners och tekniklösningar, intervjuar kandidater samt arrangerar workshops ihop med kund.

Innovation Due Dilligens (IDD)

IDD erbjuds i samarbete med Luleå Tekniska Universitet, LTU Business, och fokuserar på riktigt tidiga uppfinningar eller affärsidéer. Vi utvärderar utförligt affärspotentialen, i tre steg, för att ett informerat beslut ska kunna tas på hur uppfinningen/affärsidén ska tas vidare.

Beyond

Beyond drivs i samarbete med Ideon Open i Lund och är en inkubator och accelerator för produkt- och affärsutveckling i större, etablerade företag. Beyond erbjuder företagen en innovationsmiljö för utveckling av kreativa idéer och nya teknologier där arbetsteam kan placeras i inkubatorn på upp till ett år.

Mer information: beyondcorporatelimits.com

The Pink – hub för designdriven innovation

The Pink är både en fysisk och virtuell innovationshub och ett designdrivet ekosystem. En plattform för spjutspetsinnovation och hållbar social omvandling. I The Pink prototypas framtiden där göra, skapa och utforska är nyckeln. 

Mer information: www.thepink.se

Kontakt: Ambra Trotto

Innovationstävlingar

På Vinnovas uppdrag driver RISE även ett nationellt innovationstävlingskontor med syfte att stödja myndigheter, organisationer och företag att effektivt nyttja och implementera innovationstävlingar för sin organisationsutveckling. Vi ger bland annat support i upphandling och utvärdering av innovationstävlingar samt strategier för implementering av tävlingsresultat. 

Kontakt: Anders Hjalmarsson Jordanius