Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Framtidsscenarios och roadmaps

Via systematisk omvärldsanalys, baserat på utmaning och behov, kan vi göra översikter över viktiga trender och förutsättningar som förväntas påverka verksamheter på lång och kort sikt.

Metoderna är framarbetade under en längre tid och kombineras med den forskning och djupa teknologiska kunnande som finns inom RISE.

TIS, Technical Innovation System är ett metodramverk som vi använder för att analysera framväxten av nya teknikområden. Det används för att identifiera möjligheter och hinder för tillväxtprocesser inom olika tekniska fält. Metoden går att tillämpa på ett flertal områden men kräver god kunskap inom de berörda teknikerna.

Vi kan bland annat ta fram;

  • Trendspaning och handlingsplaner inför framtidens utmaningar
    • Via systematisk datainsamling analyserar vi omvärldsinformation, drar strategiska slutsatser och skapar framtidsscenarios.
  • Prognosticering av nya, snabbrörliga eller disruptiva lösningar
    • Kan omfatta teknologier, affärsmodeller, organisation mm.