Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vision och strategi

Ökad konkurrenskraft och hållbar utveckling bygger på företags och organisationers förmåga till förnyelse och innovation, kunskap om globala trender och en god förmåga att identifiera behov hos relevanta målgrupper.

För att orientera rätt på en allt mer komplex och dynamisk marknad blir behovet av omvärldskunskap och trendspaning allt viktigare. Det i kombination med ett strukturerat och systematiskt innovationsarbete.

Vi erbjuder

Innovationspartnerskap

Framtidsscenarios och roadmaps

Innovationsstödjande tjänster