Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tjänsteinnovation och designprocesser

Kunskap om hur man kan använda tjänstelogik och metoder för co-creation och design i forsknings- och utvecklingsarbetet blir allt viktigare för att näringsliv och offentlig sektor ska kunna utveckla nya tjänster eller ny funktionalitet.

Med designmetodik analyserar och visualiserar vi användarnas sammanhang, beteende och drivkrafter och utvecklar anpassade lösningar i nära samverkan med våra kunder och partners. Ofta behöver processerna ske bransch- och sektorsövergripande i gränslandet mellan innovation, forskning och affärsutveckling. Därigenom skapas unika strukturer för innovation, anpassade för varje behov och utmaning. Både för det enskilda företaget och på systemnivå där vi utifrån relevant data också skapar nya förutsättningar för policyutveckling.

Inom exempelvis Service Labs bedriver vi forskning och utveckling kring tjänsteinnovation. I nära samverkan med kunder och partners bygger vi nya strukturer för innovation i form av innovationsmiljöer, tjänstelab och testbäddar.