Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Tillämpad forskning för innovation

Offentligt finansierade konsortier

Som en oberoende innovationspartner driver och deltar RISE i ett stort antal utmaningsdrivna FoI-projekt, nationella som europeiska, där viss del av finansieringen kommer från det offentliga. Tack vare våra stora nätverk inom industri och samhälle kan vi snabbt sätta ihop relevanta team av kompetenser och aktörer i alla delar av värdekedjan. Såväl från offentlig sektor som industrin, små och stora bolag, och akademin. Offentligt finansierade projekt kännetecknas av:

  • Experimentella resultat
  • IP delas med andra konsortiemedlemmar
  • Arbetet delfinansieras med statliga medel
  • Icke-konkurrerande parter från hela värdekedjan deltar

Direkta industriuppdrag

RISE har en unikt bred spetskompetens och teknisk expertis och en stark innovationsinfrastruktur till nytta för kund. Våra expertkonsulter är samtidigt forskare med världsomspännande nätverk och god inblick i näringslivets villkor. Vi arbetar konfidentiellt med våra kunder där vi tillsammans identifierar utvecklingsbehov och tar fram marknadsanpassade och hållbara applikationer. Direkta industriuppdrag kännetecknas av:

  • Konfidentialitet
  • Projekt kan vara stora som små