Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Support till små och medelstora företag

Ett av RISE allra viktigaste uppdrag är att stärka konkurrenskraften hos Små och Medelstora Företag (SMF) i Sverige. Vi har alltid företagets behov i fokus och erbjuder ett anpassat stöd och kompetens oavsett var i utvecklingskurvan företaget befinner sig.

Vi kan stötta i allt från teknisk problemlösning, kompetensutveckling och uppdragsforskning till utvärdering av produkter eller processer. Vi har också expertiser, metoder och tjänster för att stödja företagets innovationsledningsförmåga samt nätverk och skräddarsydda utbildningar för små och medelstora företag.

Via vår SMF-support får ditt företag;

  • En enkel ingång till våra 2 800 experter och ca 130 test- och demonstrationsmiljöer
  • Lotsning till SMF-specifika projekt och erbjudanden
  • En ingång till regionala nätverk med kompletterande erbjudanden
  • Tips och råd kring finansieringsmöjligheter kopplade till forskning och utveckling. Exempel är verifieringsmedel, Innovationsprojekt i företag, Innovativa startups och FoU-kort.

Exempel på erbjudanden/projekt riktade mot små och medelstora företag:


För att underlätta kontakten med RISE har vi även etablerat regionala SMF-noder/kontaktpersoner dit du kan vända dig om du finns i någon av dessa regioner. Våra regionala kontaktpersoner har i sin tur starka, samarbeten med exempelvis Industriella utvecklingscentrum (IUC), Science Parks, Almi, universitet och högskolor.

Regionala kontaktpersoner: 

Kalmar län: Torbjörn Håkansson

Norrbotten: Roger Tuomas

Västerbotten: Adam Wikström

Västra Götaland: Susanna Kindberg

Östra MellansverigeLeif Lyckebäck

Strategiska samarbeten

Har du frågor kring RISE strategiska arbete för utvecklingen av Sveriges små och medelstora företag som exempelvis strategiska samarbeten och innovationspartnerskap för SMF, kontakta Anders Persson, chef RISE SMF-kontor.


Susanna Kindberg

Kontaktperson

Susanna Kindberg

Samordnare SMF support

+46 10 516 55 54
susanna.kindberg@ri.se

Läs mer om Susanna

Relaterat

Berättelse

Så lyckas du med uppskalningen av ditt bolag

Att starta företag och komma igång med verksamheten brukar gå bra för de allra flesta. Men aldrig blir utmaningarna så stora som när ditt företag ska växa. Företagsproffset Kajsa Hedberg, VD för SISP, ger dig åtta ovärderliga tips…
Berättelse

Stöd till små- och medelstora företag

Alla företag står någon gång för teknikutmaningar som är svåra att lösa på egen hand. För mindre företag kan såna utmaningar vara extra tuffa. Därför erbjuder RISE med sina 2800 experter och unika resurser extra stöttning till små…
Projekt

Projektet stödjer SMF i ansökan / genomförande av projekt i H2020 / Eurostars

EUSMEsupport ger kostnadsfri rådgivning till svenska, små- och medelstora företag i syfte att öka svensk medverkan i Horisont 2020 och Eurostars. De deltagande organisationerna i projektet finns representerade geografiskt i hela l…
Projekt

Livsmedels­acceleratorn - en kontaktskapare och lots

Livsmedelsacceleratorns funktion är att vara en oberoende kontaktskapare och lots. Vi erbjuder bland annat kostnadsfri rådgivning, nätverk och mötesplatser, workshops i affärsmodellering, seminarium, partnersökning och coachning. …
Projekt

Bioekonomi i södra Östersjöområdet - biobaserad innovation & grön tillväxt

Det finns ett ökat intresse bland SMF för bioekonomi och biomassbaserade produkter men de saknar kunskap inom området och innovationskapacitet. Projektet kommer att driva på utvecklingen av nya biomassbaserade produkter och bana v…
Projekt

Enterprise Europe Network

Internationalisering är en möjlighet för ökad konkurrenskraft. Genom Enterprise Europe Network får små och medelstora företag rådgivning och stöd att hitta nya finansieringsmöjligheter och affärssamarbeten för att vidga marknaden …
Projekt

DesignIT

Projektet DesignIT är ett treårigt projekt som riktar sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom konkreta innovationsprojekt med forskare på RISE ska projektet öka företagens kompetens och erfarenhet …
Projekt

Ökad konkurrenskraft för halländska företag genom cirkulär omställning

Projektet ökar konkurrenskraften hos företag i Halland genom att ge hands on tillgång till forskning som finns inom området cirkulära affärsmodeller. Kunskap och verktyg från RISE används ifacilitering av den förändring som är nöd…