Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Stöd för små och medelstora företag

Ett av RISE allra viktigaste uppdrag är att stärka konkurrenskraften hos Små och Medelstora Företag (SMF) i Sverige. Vi har alltid företagets behov i fokus och erbjuder ett anpassat stöd och kompetens oavsett var i utvecklingskurvan företaget befinner sig.

Vi kan stötta i allt från teknisk problemlösning, kompetensutveckling och uppdragsforskning till utvärdering av produkter eller processer. Vi har också metoder och tjänster för att stödja företagets innovationsförmåga samt nätverk och skräddarsydda utbildningar för SMF.

Via RISE SMF-support kan ditt företag få hjälp med:

  • En ingång till våra 2 800 experter och 100-tals test- och demonstrationsmiljöer
  • Lotsning till SMF-specifika projekt och erbjudanden
  • Tips och råd kring finansieringsmöjligheter för SMF kopplat till forskning och utveckling. Exempel är förstudiemedel, Innovationsprojekt i företag, FoU-kort samt innovationscheckar.

Exempel på erbjudanden:


För att underlätta kontakten med RISE har vi även etablerat regionala SMF-noder/kontaktpersoner dit du kan vända dig om du finns i någon av dessa regioner. Våra regionala kontaktpersoner har i sin tur starka, samarbeten med exempelvis Industriella utvecklingscentrum (IUC), Science Parks, Almi, universitet och högskolor.

Regionala kontaktpersoner: 

Kalmar län: Torbjörn Håkansson

Norrbotten: Roger Tuomas

Västerbotten: Adam Wikström

Västra Götaland: Susanna Kindberg

Östra Mellansverige: Pär Westrin och Leif Lyckebäck

Strategiska samarbeten

Har du frågor kring RISE strategiska arbete för utvecklingen av Sveriges små och medelstora företag som exempelvis strategiska samarbeten och innovationspartnerskap för SMF, kontakta Anders Persson, chef RISE SMF-kontor.


Susanna Kindberg

Kontaktperson

Susanna Kindberg

Samordnare SMF support

+46 10 516 55 54
susanna.kindberg@ri.se

Läs mer om Susanna

Relaterat

Projekt

Projektet stödjer SMF i ansökan / genomförande av projekt i H2020 / Eurostars

EUSMEsupport ger kostnadsfri rådgivning till svenska, små- och medelstora företag i syfte att öka svensk medverkan i Horisont 2020 och Eurostars. De deltagande organisationerna i projektet finns representerade geografiskt i hela l…
Projekt

Livsmedels­acceleratorn - en kontaktskapare och lots

Livsmedelsacceleratorns funktion är att vara en oberoende kontaktskapare och lots. Vi erbjuder bland annat kostnadsfri rådgivning, nätverk och mötesplatser, workshops i affärsmodellering, seminarium, partnersökning och coachning. …
Projekt

Bioekonomi i södra Östersjöområdet - biobaserad innovation & grön tillväxt

Det finns ett ökat intresse bland SMF för bioekonomi och biomassbaserade produkter men de saknar kunskap inom området och innovationskapacitet. Projektet kommer att driva på utvecklingen av nya biomassbaserade produkter och bana v…
Projekt

Enterprise Europe Network

Internationalisering är en möjlighet för ökad konkurrenskraft. Genom Enterprise Europe Network får små och medelstora företag rådgivning och stöd att hitta nya finansieringsmöjligheter och affärssamarbeten för att vidga marknaden …
Projekt

DesignIT - En satsning på interaktionsdesign för små och medelstora företag

Projektet DesignIT är ett treårigt projekt som riktar sig till små och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten. Genom konkreta innovationsprojekt med forskare på RISE ska projektet öka företagens kompetens och erfarenhet …
Projekt

Ökad konkurrenskraft för halländska företag genom cirkulär omställning

Projektet ökar konkurrenskraften hos företag i Halland genom att ge hands on tillgång till forskning som finns inom området cirkulära affärsmodeller. Kunskap och verktyg från RISE används ifacilitering av den förändring som är nöd…