Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Forskningsprogram inom Bioekonomi

Samarbete inom industrin är ett viktigt steg i omvandlingsprocessen till en framtida ekonomi där många fossilbaserade råvaror ersatts med förnybara. The Bioeconomy Research Programme är RISE bidrag till detta samarbete.

Vårt multiklientprogram erbjuder ett unikt affärsnätverk, en mötesplats för diskussion och högt i tak för utmanande idéer. Genom att arbeta tillsammans kan vi snabba på industrins omvandling för den nya bioekonomin.

Tillsammans kan vi tränga igenom snårskogen av ny teknik och samtidigt optimera och förbättra befintlig teknik. Tillsammans delar vi riskerna med att utforska nya biomaterial och processer, och vi strävar hela tiden efter att hitta de bästa metoderna med tanke på energi, teknisk genomförbarhet och materialegenskaper.  Tillsammans implementerar vi ny teknik i befintliga infrastrukturer för att förbereda företagen för en framtid där konsumenternas krav på naturliga, återvinningsbara, högkvalitativa och säkra produkter är av största vikt.

Resultatet av den forskning som genomförs delas mellan de deltagande parterna.

Resultat ska bevisas

Våra experter och projektledare kommer att leda forskningen och ha hela RISEs infrastruktur till sitt förfogande inklusive testbäddar och demonstrationsanläggningar.

Forskningsinsatserna kommuniceras och utvärderas genom exempelvis prototyper och pilotförsök med kundnytta som prestationsindikator. I nya forskningsprojekt med hög risk tas kommersialisering och storskalig tillverkning i beaktande för att bättre förstå kraven för en potentiell produktion i pilotskala.

Endast hållbarhetsdeklarerade projekt

Det nuvarande programmet, The Bioeconomy Research Programme 2018–2020, består av 10 programområden. Dessa är utformade för att ge klientnytta, skapa värde inom nya teknologier och bidra till ett hållbart cirkulärt samhälle baserat på effektiv användning av förnybara resurser.

Varje programområde har hållbarhetsdeklarerats med utvärdering med avseende FNs mål för hållbar utveckling.