Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Forskning och utveckling

Näringslivets och samhällets komplexa utmaningar kräver en ökande grad av kompetensutveckling och en tvärvetenskaplig lösningsförmåga.

Behovsdriven, tillämpad forskning är RISE kärnverksamhet som alltid bedrivs i samverkan med kunder och partners. Antingen i offentligt finansierade konsortier eller i direkta industriuppdrag. Vi erbjuder också kompetensutveckling och särskilt stöd till små och stora företag.

Vi erbjuder

Tillämpad forskning för innovation

Tjänsteinnovation och designprocesser

Utbildningar för livslångt lärande

Innovationsstöd för små och medelstora företag

Expertstöd