Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Våra strategiska satsningar

För att kunna hjälpa näringsliv och offentlig sektor att utveckla nya lösningar för en hållbar framtid, satsar RISE kontinuerligt på nya erbjudanden och kompetenser. Våra strategiska satsningar utgår från omvärldens behov, och det som väntar runt hörnet. 

FN:s globala mål för hållbar utveckling sätter den övergripande riktningen för en hållbar framtid 2030. För oss på RISE utgör dessa mål en ledstjärna i vårt arbete, en vision av vad vi, tillsammans med våra kunder och partners, vill åstadkomma. 

För att förutse kommande behov har våra strategiska satsningar identifierats och samskapats tillsammans med våra kunder. Satsningarna är också i linje med de prioriterade samhällsutmaningar i den svenska forskningspropositionen.

Klimat och miljö 

+

Hälsa och välfärd 

+

Digitalisering 

+

Kompetensförsörjning och arbetsliv 

+

Demokratiskt och starkt samhälle 

+

 

För att möta dessa samhällsutmaningar fokuserar RISE under kommande år på områden som totalförsvar, grön energi, hållbar livsmedelsproduktion, omställningsledning, hälsa och life science, resilienta informationssystem, livslångt lärande och cirkulär ekonomi. Vi fortsätter utveckla vår infrastruktur för test och demo för att bland annat möjliggöra uppskalning av bioraffinaderi, materialutveckling, batteriprovning och hållbara transporter.