Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Affärs- och innovationsområde: Mobilitet

Affärsområdet samlar RISE expertis och testbäddar inom transport- och mobilitetsområdet, som täcker allt från mobilitetssystemfrågor och industriell produktutveckling till materialteknik, ytkemi och maskininlärning. Vi arbetar också med långsiktiga strategier för kompetensuppbyggnad och systemförändring inom området.

Klimatförändring och urbanisering ställer helt nya krav på hållbara, fossiloberoende och säkra transporter av människor och gods. När allt fler fordon kopplas upp, elektrifieras, blir självkörande och delas så förändras även etablerade affärsmodeller och användarbeteenden radikalt.

Affärsområdet fokuserar på fem områden:

Energi och miljö för mobilitet

Elektromobilitet i fokus – från batteri- och hybridsystem, energihantering och styrning, laddinfrastruktur till nya affärsmodeller och användarbeteenden.

Nya teknologier

Fossilfria drivlinor som batterier och vätgas, möjliggör omställningen till klimatneutralt transportsystem. RISE är drivande i hela batterivärdekedjan och erbjuder testbäddar som SEEL och det världsunika Säkerhetslabbet för säkerhetskritisk provning av batterier och vätgaskomponenter. RISE besitter dessutom nyckelkompetens för olika applikationer av vätgas i transportsystemet – från stora demoprojekt för vätgas inom flyget till bränsleceller i fordon.

Produktion

Vi utvecklar och testar nya produktionsmetoder och material för resurs- och kostnadseffektiv tillverkning, bearbetning, underhåll och materialanvändning.

Automation

Området fokuserar på utveckling, simulering och tester av tekniker och metoder för aktiv och passiv trafiksäkerhet och för autonom körning.

Tjänstefiering

Hur kan persontrafik och godstransporter bli riktigt smarta? Fokusområdet arbetar med allt från cykelpooler till uppkopplad sjöfart.

Profile image

Sofia Ohnell

Affärs- och Innovationsområdeschef

+46 10 228 40 61
sofia.ohnell@ri.se

Läs mer om Sofia