Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Affärs- och innovationsområde: Hälsa och Life Science

Affärsområdet Hälsa och Life Science erbjuder en innovationsinfrastruktur som ger företag och offentlig sektor bästa möjliga förutsättningar att klara den förnyelseresa som krävs för att vara hållbara och konkurrenskraftiga.

Sveriges hälso- och sjukvårdskostnader beräknas öka med 30 procent fram till 2050. Samtidigt sker en snabb teknikutveckling som ger nya möjligheter. Inte minst inom avancerade terapiområden (ATMP) där det finns potential att bota sjukdomar som tidigare betraktats som kroniska. En annan tydlig trend är digitaliseringen, som både kan förbättra livskvaliteten för kroniskt sjuka och gör det möjligt för individer att ta ett allt större ansvar för sin egen hälsa och livsstil.

Från läkemedelsproduktion och formulering till mätteknik och innovationsledning

Hos oss hittar du unik spetskompetens inom områden som läkemedelsproduktion och läkemedelsutveckling, formulering, sensorer, datalagring, visualisering, design, mätteknik, tjänsteutveckling och innovationsledning. Vi har unika test- och demomiljöer och lång erfarenhet av att implementera ny teknologi och tjänster inom både offentlig sektor och industri.

Affärsområdet fokuserar på fyra områden:

E-hälsa

Utforskar och utvecklar digitaliseringens applikationsmöjligheter inom vård, omsorg, hälsa och Life Science i stort.

Läs mer om e-hälsa.

Infektionskontroll

Stöder samhällets och näringslivets förmåga att motverka uppkomst och spridning av infektioner och resistenta mikroorganismer.

Läs mer om infektionskontroll.

Nya terapier

Fokuserar bland annat på områden som avancerade terapier (ATMP), biologiska läkemedel och precisionsmedicin för att bidra till bättre läkemedel och procedurer som leder till bot och förbättrad livskvalitet för patienten.

Läs mer om nya terapier.

Preventiv hälsa

Samlar forskare, samhällsaktörer och näringsliv i forsknings- och innovationsprojekt med målet att förebygga sjukdom och psykisk ohälsa.

Läs mer om preventiv hälsa.

Sylvie Bove

Kontaktperson

Sylvie Bove

Affärs- och Innovationsområdeschef

Läs mer om Sylvie

Kontakta Sylvie

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.