Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Affärs- och innovationsområde: Energi och biobaserad ekonomi

Smarta elnät, vindkraft i kallt klimat, biodrivmedel och gröna kemikalier. Vågkraft, systemanalys, nanocellulosa och solceller. Tjänstedesign, nya affärsmodeller och policyfrågor. Allt detta är utmaningar och möjligheter som RISE arbetar med för ökad energieffektivisering och en biobaserad ekonomi. Områden som vi ser som nycklar till minskad klimatpåverkan och ett mer hållbart näringsliv.

Genom affärs- och innovationsområdet Energi och biobaserad ekonomi får du tillgång till RISE samlade expertis, verktyg, nationella och internationella nätverk och unik innovationsinfrastruktur för en hållbar omställning.

Affärsområdet fokuserar på följande områden:

Fossilfria transporter

Tar avstamp i utmaningen att gå mot fossiloberoende vägtransporter, luftfart och sjöfart. Tyngdpunkten ligger på hållbara biodrivmedel och gröna kemikalier från skogsbruk, åkerbruk och avfall.

Läs mer om fossilfria drivmedel.

Kontakt: Patrik Klintbom

Framtidens energisystem

Området stöder en hållbar omställning av energisystemet. Förnybar produktion, energilagring, integration av olika energisystem och nya affärs- och marknadsmodeller för den framtida energimarknaden.

Läs mer om energisystem.

Kontakt: Jonas Bergqvist

Industriell omställning

Området stöder omställningen mot en resurs- och energieffektiv och koldioxidneutral process- och tillverkningsindustri. Fokus ligger på utveckling av förnybara råvaror och energibärare och metoder för en mer processintensiv och flexibel produktion.

Läs mer om klimatneutral industri.

Kontakt: Jeanette Petersson

Markus Norström

Kontaktperson

Markus Norström

Affärs- och innovationschef

Läs mer om Markus

Kontakta Markus

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.