Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE forsknings- och innovations­strategi

RISE forsknings- och innovationsstrategi syftar till att bygga upp kunskap och innovationsstödjande kompetenser samt vår förmåga att svara på den allt snabbare förändringstakten i omvärlden och de utmaningar näringsliv och samhälle står inför.

RISE är redo att som forsknings- och Innovationsledare för Sverige visa vägen i omställningen för ett hållbart samhälle för kommande generationer. Det innebär att RISE hjälper till med att stärka konkurrenskraft, förnyelse och hållbar tillväxt, samt skapar effekt i innovationssystemet och stödjer samhällsutvecklingen i ett större perspektiv. 

Affärs- och innovationsområden

RISE har identifierat sex övergripande affärs- och innovationsområden (AoI–områden) med uppgift är att samla kompetens och arbeta tvärs över alla divisioner och verksamheter för att kunna svara upp mot långsiktiga och stora utmaningar via tvärvetenskaplig innovation. 

Våra affärs och innovationsområden.

16 koncernövergripande forskningsområden

Det finns 16 koncernövergripande forskningsområden inom vilka strategiska satsningar görs både av koncerngemensam karaktär samt inom divisionerna, där strategiska kompetensmedel (SK-medel) används för finansiering. Även delar av RISE verksamhet som är utanför SK-medels finansiering finns representerade inom de 16 områdena och bidrar till att stärka RISE kompetens, t ex uppdragsforskning direkt mot kund och EU-projekt.

Våra koncernövergripande forskningsområden.

Förstärkningsområden

RISE har också identifierat områden där behov av stärkt kunskapsuppbyggnad finns till följd av föränderliga utmaningar i samhället. Vi kallar dem förstärkningsområden. Två av dessa, Tillämpad AI och Cybersäkerhet, är från och med 2021 så kallade centrumbildningar. Det innebär ett ännu mer långsiktigt fokus för att svara upp mot behov utifrån ett större samhällsperspektiv samt underlätta acceleration av tillämpad forskning för att stärka svensk konkurrenskraft. En centrumbildning täcker en bredd från grundläggande till tillämpningsnära forskning

Våra förstärkningsområden.