Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Policydokument

En policy är ett styrande dokument som på en övergripande nivå anger ramarna för vår verksamhet och hur medarbetare ska agera i vissa frågor. Varje policy beslutas av styrelsen alternativt VD/Koncernledning.