Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AoI Digitalisering

Sverige kan än en gång bli världsledande på att använda digitaliseringens möjligheter genom långsiktighet, helhetsgrepp och kraftsamling. Detta är ett viktigt mål och uppdrag för oss på RISE. Med fokus på datadriven innovation och tillämpad forskning stöttar vi näringsliv och offentlig sektor till ökad förståelse för, och tillämpningar av, digitala lösningar.

Inom affärsområdet samlar vi koncernens digitaliseringsexpertis inom AI (artificiell intelligens), avancerade sensorer, analys och lagring av stora datamängder, IT-säkerhet och integritet, visualisering, design, IoT, tjänsteutveckling och användarbeteende. Vi kombinerar tekniskt kunnande med branschkunskap, innovationsledningsförmåga, nationella och internationella nätverk och unika test- och demonstrationsmiljöer. Tillsammans med kunder och partners utvecklar vi ny teknik, nya arbetsmetoder och nya affärsmodeller för digital förnyelse och hållbar omställning. Med användaren i centrum.

Digitalisering betyder olika saker för olika företag och verksamheter. Oavsett var du befinner dig på din digitaliseringsresa är RISE din innovationspartner för digital förnyelse.

Affärsområdet fokuserar på följande områden:

Den uppkopplade individen

Området studerar hur individen använder digital teknik och hur digital teknik använder individen. Det vill säga hur individen påverkar sitt liv med digital teknik och hur företag och samhälle använder individens dataspår för olika syften.

Läs mer om digitalisering.

e-Hälsa

e-Hälsa utforskar och utvecklar digitaliseringens applikationsmöjligheter inom vård, omsorg, hälsa och Life Science i stort.

Läs mer om e-Hälsa.

Digitalisering av Offentlig verksamhet

Som en oberoende aktör kan vi på olika sätt bidra till digital förnyelse av den offentliga sektorn. På så sätt stödjer vi regeringens digitaliseringsstrategi och den nationella strategin Digitalt först!

Digitalisering inom industrin

Vi driver och samordnar kompetensutveckling och digitala tillämpningar inom industrin med särskilt fokus på artificiell intelligens, visualisering, industriell datasäkerhet och maskininlärande.

Läs mer om artificiell intelligens, cybersäkerhet och internet of things.

Uppkopplade städer

Stöder och driver utvecklingen av smarta, hållbara städer med stöd av datadriven innovation och tillämpade ICT-lösningar. Till förmån för människor, miljö, företag och samhällsaktörer.

Läs mer om digital infrastruktur.


Profile image

Per-Olof Sjöberg

Affärs- och innovationsområdeschef

+46 70 519 04 91
per-olof.sjoberg@ri.se

Läs mer om Per-Olof