Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AoI Hållbara städer och samhällen

Inom affärs- och innovationsområdet Hållbara städer och samhällen finns RISE samlade expertis inom bland annat byggteknik, energisystem, cirkulär omställning, infrastruktur, ICT och design. Vi stärker förmågan att möta städers och samhällens behov av utveckling och innovation för en hållbar omställning.

Framtidens hållbara städer och samhällen är livskraftiga. De är rustade för ett förändrat klimat där gröna och blå ytor dämpar effekten av stora mängder vatten, bidrar till biologisk mångfald och bättre hälsa och grönare stadsmiljöer. De främjar integration, samspel och upplevelser och erbjuder ett välfungerande, tryggt vardagsliv för boende, besökare och företagare.

Initierar samverkan

Genom våra nätverk, strategiska innovationsprogram, innovationsplattformar och stora utmaningsdrivna projekt, både nationellt och på EU-nivå, initierar vi samverkan. I våra test- och demonstrationsmiljöer testas och verifieras nya tekniker, material, processer och tjänster. Vi arbetar även med långsiktiga strategier och policyförändring.

Affärsområdet fokuserar på sex områden:

Hållbara livskraftiga stadsdelar

Fokusområdet kombinerar teknik, hälsa och beteenden – expertis som både går in i, och kompletterar varandra för en livskraftig stad.

Integrerad infrastruktur

Vi bidrar till utvecklingen av smarta, integrerade lösningar i den byggda miljön så att energi, vatten, fiber och transporter ska kunna dra mer nytta av varandra.

Resilienta städer och samhällen

Stöder städers och samhällens förmåga att undvika och hantera kriser som följer av ett alltmer komplext samhälle och ett förändrat klimat- och säkerhetsläge.

Städer och samhällen i förändring

Globalisering, migration, urbanisering och digitalisering flätar ihop det lokala med det globala till den största samhällsförändringen för städer och samhällen i modern historia. Fokusområdet stöder denna komplexa omställning.

Uppkopplade städer

Fokusområdet stöder och driver utvecklingen av smarta, hållbara städer med stöd av datadriven innovation och tillämpade ICT-lösningar.

Urban mobilitet

Hur vi transporterar oss formar hur vi bygger städer och samhällen. Fokusområdet adresserar det pågående paradigmskiftet för framtidens transport och mobilitet i städer.


Profile image

Kristina Mjörnell

Affärs- och innovationsområdeschef

+46 10 516 57 45
kristina.mjornell@ri.se

Läs mer om Kristina