Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Affärs- och innovationsområden

Komplexa utmaningar kräver gränsöverskridande lösningar – och ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vi är övertygade om att problem löses bäst genom att titta på dem från olika håll. Därför har vi samlat vår innovationsinfrastruktur i sex utmaningsdrivna affärs- och innovationsområden: Digitalisering, Energi och biobaserad ekonomi, Hälsa och Life Science, Hållbara städer och samhällen, Materialomställning samt Mobilitet.

Genom våra affärs- och innovationsområden får du tillgång till både spets och bredd, nationella och internationella innovationsnätverk och relevanta testbäddar och demonstrationsmiljöer. Som en oberoende innovationspartner samlar vi såväl kompetenser som olika aktörer för hållbara lösningar i samverkan. Vi kombinerar tillämpad forskning med branscherfarenhet och samarbetar med näringsliv och offentlig sektor, med små och stora bolag, i bilaterala projekt och i stora konsortier.

Behöver du stöd för visions- och idéarbete? Eller tillämpad forskning för teknisk och samhällelig utveckling? Våra affärs- och innovationsområden är din ingång för hållbar förnyelse.


Profile image

Eilert Johansson

Affärs- och innovationsområdeschef Mobilitet

+46 70 241 86 68
eilert.johansson@ri.se

Läs mer om Eilert