Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbarhetsmål

Vi har identifierat och prioriterat tre områden, där vi har störst möjlighet att påverka omvärlden:

Erbjudandet - effekten av att vi forskar, utvecklar och bidrar till innovation för en hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft.

Verksamheten - vår verksamhet bedrivs hållbart och långsiktigt.

Affärsrelationerna - vi utför våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt.

Utifrån dessa områden har RISE styrelse antagit tre övergripande affärskopplade strategiska mål, som också pekar ut FN:s globala hållbarhetsmål Sustainable Development Goals som ett sätt att tydliggöra RISE bidrag till en hållbar utveckling.

Ansvarsmålet

100% av våra kundupp­drag ska år 2020 vara hållbarhetsdeklare­rade och kopplade till något av de globala utvecklingsmålen. Det innebär att vi ska veta om projekten och uppdragen har en hållbarhetspåverkan och vilket eller vilka av FN:s hållbarhetsmål de adresserar.

Under 2018 var 16% av våra uppdrag hållbarhetsdeklarerade.

Affärsmålet

10% av omsättningen ska år 2020 ha genererats som en direkt följd av hållbarhetsarbetet. Med hållbarhetsdekla­rationen som bas ska vi mäta tillväxten av hållbara projekt inom RISE. Vi ska driva våra projekt mot att i allt större grad bli ansvars­fulla affärer.

Attraktionsmålet

2020 ska vi vara en av de tio mest attraktiva arbetsgivarna i vår kategori nationellt.

Under 2018 låg vi på plats 28.


Profile image

Magnus Rignell

Chef Hållbarhet och Kvalitet

+46 10 516 50 81
magnus.rignell@ri.se

Läs mer om Magnus