Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Hållbarhetsmål

Vi har identifierat och prioriterat tre områden, där vi har störst möjlighet att påverka omvärlden:

Erbjudandet - effekten av att vi forskar, utvecklar och bidrar till innovation för en hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft.

Verksamheten - vår verksamhet bedrivs hållbart och långsiktigt.

Affärsrelationerna - vi utför våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt.

Utifrån dessa områden har RISE styrelse antagit tre övergripande affärskopplade strategiska mål, som också pekar ut FNs globala hållbarhetsmål Sustainable Development Goals som ett sätt att tydliggöra RISE bidrag till en hållbar utveckling.

Ansvarsmålet

100% av våra kundupp­drag ska år 2020 vara hållbarhetsdeklare­rade och kopplade till något av de globala utvecklingsmålen. Det innebär att vi ska veta om projekten och uppdragen har en hållbarhetspåverkan och vilket eller vilka av FN:s hållbarhetsmål de adresserar.

Under 2017 var 15% av våra uppdrag hållbarhetsdeklarerade.

Affärsmålet

10% av omsättningen ska år 2020 ha genererats som en direkt följd av hållbarhetsarbetet. Med hållbarhetsdekla­rationen som bas ska vi mäta tillväxten av hållbara projekt inom RISE. Vi ska driva våra projekt mot att i allt större grad bli ansvars­fulla affärer.

Under 2018 ser vi över metoden för bedömning av resultat.

Attraktionsmålet

2020 ska vi vara en av de tio mest attraktiva arbetsgivarna i vår kategori nationellt.

Under 2017 låg vi på plats 32.

Profile image

Magnus Rignell

Chef Hållbarhet och Kvalitet

+46 10 516 50 81
magnus.rignell@ri.se

Läs mer om Magnus