Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jämställdhetsplan

RISE har i uppdrag att bidra till en ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i näringsliv som samhället. En del i detta är ett aktivt och välfungerande arbete med jämställdhet, inkludering och mångfald, både utifrån ett etiskt perspektiv och utifrån möjligheter till vinster och effektiviseringar som arbetsgivare och som forsknings- och innovationsinstitut.

RISE har ett ansvar att bidra till ökad jämställdhet genom ett aktivt arbete både internt och externt. Under hösten 2021 genomfördes en nulägesanalys avseende jämställdhet utifrån kön på RISE i syfte att ta fram ett tydligt underlag inför framtagandet av en plan för jämställdhet, mångfald och inkludering. Denna kartläggning ligger till grund för en långsiktig strategi på RISE och är också utgångspunkten för denna plan.

I kartläggningen framkom tre prioriterade utvecklingsområden: 

  1. En struktur för ett systematiskt arbete med jämställdhet
  2. Kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier
  3. Jämställdhet och normkritik i forskning och innovation

 

Ladda ner jämställdhetsplanen

Läs mer om varje område och tillhörande operativa mål 2022–2023 genom att ladda ner RISE Gender Equality Plan (pdf).

Annette Anjou

Kontaktperson

Annette Anjou

HR-chef

+46 10 516 55 78

Läs mer om Annette

Kontakta Annette
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.