Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Finansiell kommunikation

RISE ABs externa rapportering omfattar årsredovisning, delårs­rapport, bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsredovisning.

RISE Research Institutes of Sweden AB, med organisationsnummer 556464-6874 är ett aktiebolag registrerat i Sverige och till 100 procent ägt av Svenska staten. Det övergripande målet är att vara internationellt konkurrenskraftig och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. Verksamheten ska vara vinstdrivande men inte lämna utdelning till aktieägaren.  Företagets säte är Göteborg. RISE huvudsakliga verksamhet är att bedriva industriforskning i institutsform, provning, certifiering och utbildning.

Finansiella rapporter

Läs RISE finansiella rapporter, inklusive senaste delårsrapporten och års- och hållbarhetsredovisningen.

Ladda ned här