Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nytänkarpodden: En hållbar omstart för klimatet

"Om vi gör rätt nu så kommer folk att skrika efter produkter från Sverige 2030"
– Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet

I det första avsnittet av Nytänkarpodden fokuserar vi på en hållbar omstart för klimatet och diskuterar detta med Per-Arne Karlsson, direktör Public Affairs och förnybar energi på ST1, Jakob Lagercrantz, VD för 2030-sekretariatet och Johanna Mossberg, tf avdelningschef för bioraffinaderi och energi på RISE. Programledare är Niklas Jälevik.

Jakob Lagercrantz

"Om vi gör rätt nu så kommer folk att skrika efter produkter från Sverige 2030"

– Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet

Per-Arne Karlsson, ST1

"Vi måste bort från det fossila samhället"

– Per-Arne Karlsson, direktör Public affairs och förnybar energi, ST1

Johanna Mossberg

"Vi måste jobba med effektivisering, elektrofiering och biodrivmedel"

– Johanna Mossberg, tf avdelningschef för bioraffinaderi och energi, RISE

Patrik Klintbom

Kontaktperson

Patrik Klintbom

Senior Researcher

Läs mer om Patrik

Kontakta Patrik
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Berättelse

Samverkan för att nå transport­sektorns klimatmål

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. För att nå dit krävs en stor omställning när det gäller våra drivmedel, fordon och beteenden. 2030-sekretariatet samlar en män…
Område

Klimatneutral industri

Industrisektorn i Sverige står för ca en tredjedel av de sektoriella utsläppen. Trots god ekonomisk tillväxt och befolkningsökning har den svenska industrins utsläpp av växthusgaser minskat med drygt 30 procent mellan 1990 och 202…
Område

Klimatanpassning

Ett häftigt skyfall kan få förödande konsekvenser i en asfalterad stad där vattnet har små möjligheter att rinna undan. En värmebölja kan skapa värmestress hos sårbara grupper i städer där byggnader lagrar och utstrålar värme. I k…
Berättelse

Det krävs ett ändrat beteende för att rädda klimatet

För att nå regeringens miljö- och klimatmål krävs att vi minskar resursanvändningen samt utvecklar nya fossilfria drivmedel. Båda åtgärder måste gå hand i hand och en av de viktigaste utmaningarna just nu är att ändra vårt beteend…
Berättelse

Från oljebolag till energiproducent i omställning

I den snabba övergången från fossilt till förnybart har många aktörer behövt tänka om kring sina affärsmodeller. Energibolaget St1 som länge varit en del av oljeindustrin arbetar hårt för att ställa om till förnybara drivmedel. Id…
Berättelse

Forskning kan avgöra om elsparkcyklar ger klimatvinst eller inte

Det finns i dag hundratals, till och med tusentals, elsparkcyklar i de största svenska städerna. Elsparkcyklarna har potential att förändra trafiken i städerna till att bli mer hållbar men de skapar också debatt och väcker frågor …
Berättelse

Globala trender skapar nya förutsättningar

Globala trender ändrar förutsättningarna för länder, samhällen och marknader över hela jordklotet. Behovet av att ställa om till en hållbar utveckling innebär utmaningar, men även möjligheter för såväl företag som samhället. Vi be…
Berättelse

Bildelning för lägre klimatpåverkan

En europeisk bil utnyttjas i snitt mellan en och en halv och två procent av sin kapacitet. Ett sätt att utnyttja bilarna bättre är genom bildelning och intresset för att hyra en privat bil är stort. Men ändå har inte bildelning ta…