Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Byggmaterial för återbruk

Ökat återbruk i byggandet - vad behöver kommunerna för att bli bäst?

Kommunala förvaltningar och bolag är ofta beställare vid nybyggnation och renovering. Vid denna workshop diskuterar vi hur RISE expertis inom materialegenskaper och kvalitetssäkring kan bistå kommunerna i att öka mängden byggmaterial som återbrukas i samband med byggnation.

Byggprocessen innehåller många steg och kan se olika ut beroende på upplägg och entreprenadform. Vid denna digitala workshop vill vi identifiera hur materialkunskap och kvalitetssäkring kan underlätta för beställare att skapa förutsättningar för återbruk i de olika stegen, genom att förbättra förmågan att ställa krav och föra dialog kring möjligheter och begränsningar i relation till LOU och byggregler.

Vi riktar oss till dig som arbetar med byggnation inom en kommunal koncern och är intresserad av att öka cirkulariteten inom byggandet.

Anmäl dig genom att skicka e-post till marten.vasterdal@ri.se

Workshop 25 november
25 nov 2021
09:00-12:00
20 november 2021

Kostnadsfritt

50
Digitalt,
Talare
Program
Talare

Angélica Karlsson

Byggprojektledare Hoppet, Göteborgs stad

Erfarenheter från byggandet av den klimatneutrala förskolan Hoppet i Göteborg.

Krister Nilsson

Projektledare, Växjö fastighetsförvaltning AB

Presentation av Vöfabs arbete med att få in återbruk i byggandet.

Joakim Thornéus

Hållbarhetsspecialist, Upphandlingsmyndigheten

Möjligheterna att ställa krav som främjar cirkularitet i upphandlingar.

Pernilla Löfås

Hållbarhetschef, Derome

Hur jobbar Derome med cirkularitet från demonteringsplan till återanvändning

Carmen Cristescu

Forskare inom Träbyggande, RISE Research Institutes of Sweden

Återvinning och återanvändning - vad är skillnaden och hur planerar vi för respektive värdekedja?

Anna Bernstad Saraiva Schott

Hållbarhetsstrateg, Stadsfastigheter Malmö Stad

Hur blir vi cirkulära beställare? Från kunddialog till upphandlingskrav.

Karin Peedu

Upphandlingsstrateg, Sveriges kommuner och regioner

Nya lagförslaget och "ska-krav" på klimat, där även cirkulär upphandling omfattas. Med mera!

Program

9.00 - 10.00 Presentationer från inbjudna talare

10.00 -10.10 Paus

10.10 - 11.00 Presentationer från inbjudna talare

11.00 - 11.10 Paus

11.10 - 12.00 Diskussion om utmaningar och möjligheter för kommuner att bygga cirkulärt