Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Dricksvatten glas

Material och produkter i kontakt med dricksvatten

Välkommen till det andra seminariet för år 2022 med fokus på material och produkter i kontakt med dricksvatten. Seminariet riktar sig till alla relevanta aktörer inom området. Senaste uppdateringar om direktiv, forskningsresultat och bästa praxis inom sektorn kommer att delas ut.

Syftet med seminariet är att dela den senaste informationen om direktiv och förordningar relaterad till omarbetning av dricksvattendirektivet med fokus på material i kontakt med dricksvatten. Ett starkt fokus på bästa praxis och senaste forskningsresultat inom området (både internationellt och nationellt) kommer också att presenteras.

Presentationer:

Boverkets roll avseende artikel 11 ”Material i kontakt med dricksvatten" och den reviderade byggproduktforordningen - CPR (på svenska)
Madeleine Hjortsberg (Boverket)

Förändringar i typgodkännandesystemet med anledning av artikel 11 i dricksvattendirektivet (på engelska)
Stefan Coric (RISE) och Marco van Brink (KIWA)

Schaktfritt byggande inom dricksvattensektorn (på svenska)
Magnus Tingstrand (BAB Rörtryckning)

Kontroll- och byggledarhandboken VA (på svenska)
Malin Bengtsson (VA SYD)

Klimatförbättrad betong för vattenanläggningar (på svenska)
Elisabeth Helsing (RISE)

Corrosion of water distribution networks in soils (på engelska)
Erwan Diler (Insitut de la Corrosion)

Overview of European initiatives regarding article 11 (på engelska)
Mylène Trublet (RISE)

Seminarium 2, 2022
27 sep 2022
09:30-15:30
Isafjordsgatan 28 A, 164 40 , Kista, Sverige
Karta
22 september 2022

Seminariet organiseras av nätverket Material i kontakt med dricksvatten, men är också öppet för icke-medlemmar.

Avgift för deltagande i seminariet:
- Gratis för medlemmar i nätverket
- 5 500 SEK för icke-medlemmar i nätverket

Obegränsad
Fysiskt,
Program
Program

Agenda (pdf, 3.81 MB)