Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vad är ett certifikat?

Normpack utfärdar certifikat för material i kontakt med livsmedel

Ett Normpackcertifikat visar att en produkt eller ett material uppfyller Normpack-normens regelverk, samt att Normpack har granskat utvärderingen av produkten eller materialet.

I certifikatet anges för vilka livsmedelsgrupper som produkten uppfyller kraven – och för vilka tider och temperaturer den är certifierad för. 

Certifikaten är giltiga under två års tid förutsatt att produktens sammansättning fortfarande är densamma.
Ett nytt certifikat, eller uppdatering av ett befintligt, kostar 5 000 kronor.

Då Normpacksystemet baseras på egenkontroll så ansvarar den som innehar certifikatet för att:

  • underlaget som ligger till grund för certifikatet är riktigt
  • att tester är gjorda på representativa exemplar
  • att inga ändringar görs i sammansättningen av materialet/produkten som kan påverka deklarationen (exempel på ändring är byte av material eller materialkomponent, byte av leverantör, ändring av färg eller tillsats av ny kemikalie)
  • att i affärskontakter tillämpa Normpack-normens krav på samråd (Normpacknormen §3)
  • upprätthålla ett system (t.ex. dokument) som tydligt och enhetligt beskriver vilka artiklar certifikatet omfattar.

Normpack säkerställer att produkten eller materialet lever upp till de legala krav som anges i Normpack-normen, baserat på underlaget som innehavaren presenterat.

För att kunna inneha ett Normpackcertifikat behöver du vara medlem i Normpack. Läs mer under fliken medlemskap för att se hur du går tillväga.  

För medlemmar som vill ansöka om certifikat, gå till medlemssidorna.