Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Normpack - nyheter

Här samlar vi nyheter rörande Normpack och lagstiftning för material i kontakt med livsmedel.

se också vår sida på Linkedin


2020-02-27 Näringsdepartementet publicerat promemoria om ökad tillsyn

Nu har Näringsdepartemenet publicerat promemorian Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (Ds 2020:6). Promemorian föreslår ändringar i svensk lagstifning för att:

  • hela området material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, ska omfattas av livsmedelslagens tillämpningsområde.
  • kommunerna får det operativa kontrollansvaret
  • Livsmedelslagens bestämmelser om t.ex. förbud och vite ska tillämpas även när det gäller kontroll av hantering av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
  • de nya reglerna ska träda i kraft 1 januari 2021

Normpack avser att lämna in ett svar på remisssen, vilket ska vara inne senast den 26 maj.

Läs hela nyheten

2019-11-20

2019-09-11

2019-06-28

2019-05-17

2019-05-13

2019-05-03

2019-04-29

2019-03-29

2019-03-29