Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Talare Nordic Sensory Workshop 2021


 

Syftet med workshopen är att diskutera och lyfta fram hur vi gemensamt kan förmedla det mervärdet som sensorik och konsumentvetenskap tillför näringslivet och samhället. Att bygga en stark bro mellan forskning, industri och slutanvändare beror på hur vi kommunicerar våra resultat. Storytelling är en viktig del när vi kommunicerar hur sensoriska och konsumentinriktade studier gör skillnad kopplat till forskning, produktutveckling och acceptans av nya livsmedel, ett mer hållbart samhälle och kompetenshöjande aktiviteter för livsmedelsbranschen.


Keynote speaker Johan Swahn

+

Mihaela Mihnea, RISE, Sweden

+

Kolbrún Sveinsdóttir, Matis, Iceland

+

Sidsel Jensen, Carlsberg, Denmark

+

Niina Hytti, Fazer, Finland

+

Mari Øvrum Gaarder, Nofima, Norway

+

Elin Aronsen Beis, Foodloopz, Sweden

+

Lisa Skedung, RISE, Sweden

+

Maja Krogsøe Skou, Teknologisk Institut, Denmark

+

Heikki Aisala, VTT, Finland

+

Harald Osa, Bama Group, Norway

+

Snorri Hreggviðsson, Margildi, Iceland

+