Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Organisation Nordic Sensory Workshop 2021

Vetenskapliga kommittén

Mihaela Mihnea

Mihaela Mihnea, RISE 

Mihaela Mihnea är senior projektledare och kompetensledare inom Food Sensory and Aroma på Perception Unit (RISE, Material and surface design) sedan 2017. Hennes expertis är inriktad på relationen mellan livsmedel fysikalisk-kemi och sensoriska egenskaper. Hon är utbildad kemiingenjör livsmedel vid University of Dunarea de Jos i Rumänien, har en Msc i Livsmedelssäkerhet och Bioteknik och fick en doktorsexamen i Livsmedelsbioteknik från Universitetet i Burgos, Spanien 2015. Mihaela arbetade som postdoc vid Stellenbosch University i Sydafrika och stöttade vinindustrin genom forskningsprojekt. Hon är också sekreterare i European Sensory Network (ESN) och aktiv medlem i det Nordiska Sensoriska Nätverket och Spanish Sensory Association (AEPAS). Hennes nuvarande projekt omfattar mat för äldre med sväljstörning, innovativa produkter från nya råvaror som alger, textural förbättringar, utveckla sensoriska metoder för munkänsla perception, definiera svensk smak i produkter som öl och vin och kött-substitut bland andra. 

Läs mer

 


Heikki Aisala

Heikki Aisala, VTT - Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland

Heikki Aisala är forskare i Food Solutions-teamet på VTT AB sedan 2019. Hans expertis är inriktad på relationen mellan de sensoriska egenskaperna och den kemiska sammansättningen av livsmedel. Han fick sin magisterexamen i Livsmedelskemi vid Åbo universitet i Finland 2014 och en PhD i Livsmedelskemi från samma institution 2019. Han är också styrelseledamot the Sensory research branch of the Finnish Food Sciences Association. Hans nuvarande arbete handlar om att studera innovativa livsmedelsprodukter tillverkade av nya råvaror, effekterna av ny teknik på de sensoriska egenskaperna hos livsmedel, och manipulering av sensorisk perception via yttre stimuli.

Läs mer
 


Mats Carlehög

Mats Carlehög, Nofima, Norway

Mats Carlehög är sensorisk analytiker och projektledare på Sensoriska, konsument-och innovationsavdelningen på Nofima i Norge sedan 1997. Han har mångårig erfarenhet av att leda sensoriska projekt med sensoriska paneler och en bred sensorisk kunskap från olika livsmedelsprodukter, särskilt fisk och skaldjur. Han är också styrelseledamot i den norska Sensorisk Society Group. Hans nuvarande projekt innebär att analysera sensoriska kvaliteter från att använda rest-råvara från den norska fisk-och köttindustrin.


Kolbrunn Sveinsdottir

Kolbrun Sveinsdottir, Matis, Iceland

Kolbrun Sveinsdottir har en doktorsexamen i livsmedelsvetenskap från Islands universitet. Hennes huvudsakliga forskningsexpertis är inom sensorisk utvärdering och konsument studier och har varit projektledare på Matis Ltd.-isländsk mat och Biotech R&D från 2007, och har övervakat BSc, MSc och doktorander och undervisat i sensorisk utvärdering vid University of Island, FN: s universitetsprogram för fiske utbildning och Akureyri universitet, avdelningen för resurser, fakulteten för fiske från 2000. 

 


Anna Kirsten Sörensen

Anna Kirsten Sørensen, Technological Institute in Aarhus

arbetar som konsult på Technological Institute i Aarhus sedan 2017 inom Livsmedelsteknik. Hon tog examen 2003 som Master in Food Science and Technology. Sedan dess har hon arbetat i 13 år för mejeribranschen med sensorik och konsumentvetenskap, både som forskare och global ledare. Aktiv medlem i 8 år av 2DS Danish Sensory Society och varit en del av European Sensory Network (ESN) också i 8-10 år. Arbetar för närvarande med kommersiella uppgifter inom sensorik och konsumentforskning. Från pref. kartor till kvalitativa och kvantitativa studier, pack test, livsmedel och icke-livsmedel, nikotin-panel, vatten-test, se

 


Saara Vanhatalo

Saara Vanhatalo, VTT - Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland

Saara Vanhatalo is a research scientist in the Food Solutions team at VTT Technical Research Centre of Finland Ltd since 2010. She is an authorized nutritionist who in her research work aims to find ways to support peoples’ health-promoting eating. 
She studied clinical nutrition at the University of Eastern Finland and received a PhD in 2019. Her current research mainly focuses studying how choice architecture and virtual reality influence perception and food choices.