Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Niklas Strömberg

Forskare

Tel +46 10 516 51 68

E-post niklas.stromberg@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Kemisk problemlösning (103204)

Jag är analytisk kemist med fokus på att utveckla nya kemiska sensorer för miljöövervakning och processkontroll samt diagnostik och hälsa. Min forskning har hittills resulterat i:

Sensorer och Tekniker
- Ammonium enpunktssensor
- Ammonium bildsensor
- pH bildsensor för cellstudier
- Syrgas enpunktsensor (extrema miljöer)
- Bly enpunktssensor (snabbtest)
- Creosot (inträngning i trä)
- Organiska syror (jonkromatografi)

Maskiner *
- Kamera för kemisk avbildning
- HTS-system för kemiska bildsensorer
- Optiskt system för rotstudier
- Optisk näsa för diagnostik av sjukdomar
- System för studier av syrgastillförsel i sår

Anläggningar
- RISE algae research facility
- Bäckhammars algbruk
- Algodling Boliden

Applikationer
- Alger
- Diagnostik inom sjukvård
- Sårläkning
- Drivmedel
- Miljöövervakning
- Koldioxidinfångning
- Vattenrening
- Rökgasrening
- Övergödning

Publikationer
https://scholar.google.se/citations?user=QTdnkI4AAAAJ&hl=en&oi=ao

* sedan 2017-08-21 designas eller konstrueras inga maskiner/elektronik av mig på RISE