Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Niklas Strömberg

Forskare

Tel +46 10 516 51 68

E-post niklas.stromberg@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Kemisk problemlösning (103204)

Jag är analytisk kemist med ett forskningsfokus på att utveckla nya kemiska sensorer för miljöövervakning och processkontroll samt diagnostik och hälsa. Jag anlitas ofta på RISE för svårare kemiska utredningar t.ex. korrosionsproblem, materialval, avlagringar och allmänt för problem av kemisk natur i industri och samhälle. Har lång erfarenhet av biodrivmedel och dess inverkan på material, maskiner och fordon. Är sakkunnig i kemi och kan ta uppdrag i rättstvister och utgöra stöd mot lobbyister. Jag är ämnesredaktör för den internationella Open access tidskriften Chemosensors (IF ~3). Förutom forskning på sensorer driver jag tillsammans med två kollegor ett forskningsområde kring alger.

Min forskning har hittills resulterat i:

Sensorer och Tekniker
- Ammonium enpunktssensor
- Ammonium bildsensor
- pH bildsensor för cellstudier
- Syrgas enpunktsensor (extrema miljöer)
- Bly enpunktssensor (snabbtest)
- Creosot (inträngning i trä)
- Organiska syror (jonkromatografi)

Maskiner *
- Kamera för kemisk avbildning
- HTS-system för kemiska bildsensorer
- Optiskt system för rotstudier
- Optisk näsa för diagnostik av sjukdomar
- System för studier av syrgastillförsel i sår

Anläggningar
- RISE algae research facility
- Bäckhammars algbruk
- Algodling Boliden
- Design av nytt kemiskt laboratorie för luft vatten och gas

Applikationer
- Alger
- Diagnostik inom sjukvård
- Sårläkning
- Drivmedel
- Miljöövervakning
- Koldioxidinfångning
- Vattenrening
- Rökgasrening
- Övergödning

Publikationer
https://scholar.google.se/citations?user=QTdnkI4AAAAJ&hl=en&oi=ao

* sedan 2017-08-21 designas eller konstrueras inga maskiner/elektronik av mig på RISE