Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

RISE Kunskapsarena för städer i omställning

Projektet NATSAM – Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer – lägger grunden till en kunskapsarena för att stärka svenska städers innovations- och omställningskapacitet. Behovet av omställning kan till exempel uppstå i och med klimatförändringar, digitalisering eller önskan att stärka den lokala demokratin och använda normkreativa metoder för socialt innovationsarbete.

Vi bjuder in till NATSAMTAL för att öka omställningstakten genom dialog och lärande mellan städer. I vår Dialogvärkstad skapar vi samverkan med aktörer på lokal, regional och nationell nivå för att undanröja komplexa systemhinder, ta fram och sprida goda exempel på lösningar mellan städer.

Vill du och din stad vara med? Välkommen till våra Natsamtal eller prenumerera på våra nyheter.