Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mikael Mangold

Forskare

Tel +46 10 516 53 98

E-post mikael.mangold@ri.se

Kontor Göteborg

Avdelning Stadsutveckling (104201)

ORCID 0000-0002-5044-6989

Mikael Mangold har en postdoc-tjänst och leder en liten grupp som arbetar med att ta fram underlag om Sveriges flerbostadshusbestånd. Underlagen levereras till Boverket och Energimyndigheten som del i deras svar på regeringsuppdrag.

Mikael Mangold är även expert inom vatten, sanitet och avfallshantering i humanitära insatser. Uppdrag görs då för MSF och MSB.