Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Mathias von Scherling

Projektledare

Tel +46 10 516 69 35

E-post mathias.vonscherling@ri.se

Kontor Stockholm

Avdelning Urban Water Management

Projektledare inom Infrastructure Management
Fokusområden:
Avloppsflöden (regn och spillvatten) i kommunala ledningsnät
Hållbar dagvattenhantering
Dimensionering och översvämningssäkring
Förnyelseplanering och underhåll inom VA