Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Martin Joborn

Tel +46 70 5709992

E-post martin.joborn@ri.se

Kontor Västerås

Avdelning SSE

Martin Joborn har doktorsexamen i optimeringslära och genom i stort sett hela yrkeslivet har han arbetat kring resursoptimering vid järnvägen. Martin är sammanhållande för branschprogrammet Kapacitet i Järnvägstrafiken (www.kajt.org), där Trafikverket är huvudfinansiär och 7 akademiska parter ingår. Martin är även ansvarig för det RISE interna arbetet att hålla samman och stärka RISE järnvägsprofil. Vid sidan av järnvägstillämpningar har Martin också arbetet med andra optimeringstillämpningar, allt från optimering av professionella sportsligors scheman och optimerad tilldelning av forskningsansökningar till granskare.
Martin är också adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet.