Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Maja Englund

Projektledare

Tel +46 10 516 69 30

E-post maja.englund@ri.se

Kontor Uppsala

Avdelning Process- och miljöteknik

Projektledare inom små avlopp och kretslopp. Har kompetens inom tillsyn och tillstånd för små avlopp, funktion hos små avloppsanläggningar, både prefabricerade anläggningar (minireningsverk och liknande) och markbaserade anläggningar (markbädd och infiltration). Arbetar även med återföring av b.la. fosfor och andra näringsämnen från små avlopp och källsorterade avloppsfraktioner (klosettvatten/svartvatten, urin, latrin). Ansvarig för testbädd för småskalig avloppsrening. https://www.testbedsweden.se/test-demo/avloppsrening