Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Linus Brander

Senior forskare

Tel +46 10 516 68 57

E-post linus.brander@ri.se

Kontor Borås

Avdelning Materialdesign (104303)

* Kemist och geolog med doktorsgrad i Mineralogi och Petrologi.
* Forskning och utveckling kring framförallt primära och sekundära mineral- och bergresurser, jämte produkter där dessa ingår - natursten, ballast, betong, gruv- och processavfall (skrotberg, sandmagasin, lakningsrester, gjuterisand, slagg), samt bygg- och rivningsavfall.
* Expert på kemiska, fysikaliska, mineralogiska och mekaniska egenskaper hos mineralbaserade material.