Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Lars Olsson

Forskare

Tel +46 10 516 50 23

E-post lars.olsson@ri.se

Ort Borås/Kalmar

Enhet Innemiljö och byggnadsfysik (104407)

ORCID 0000-0003-4211-4885

Jag är forskare, projektledare, föreläsare och teknisk handläggare på RISE Byggnadsfysik och innemiljö. Jag har jobbat i många år med fuktberäkningar, fuktskadeutredningar och provningar i fält och laboratorium av konstruktioner, främst med avseende på innemiljö, fukt, värme, regn- och lufttäthet. Jag är diplomerad fuktsakkunnig och var tidigare auktoriserad för fuktmätning i betong. Jag har medverkat i officiella forskningsprojekt såsom DBH (Bostad barn och hälsa studien) och BETSI (rikstäckande undersökning av byggnaders energianvändning, tekniska status och innemiljö). Sedan år 2008 har jag forskat på fukt i träbyggande (inom projekten Framtidens trähus och WoodBuild) och regntäthet hos fasader. Jag har varit projektledare för framtagning av provningsmetoder och certifieringsregler för byggsystem och byggnadskonstruktioner. Våren 2014 erhöll jag teknologie licentiatexamen, länk till uppsats (http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/197075/197075.pdf). Sedan 2012 har jag forskat på regninläckage i fasader. Hösten 2018 erhöll jag teknologie doktorsexamen i Bygg- och miljöteknik, länk till uppsats (https://research.chalmers.se/publication/505630). Under de senaste åren har jag varit projektledare för två forskningsprojekt som handlat om fuktsäkerhet vid massivträbyggande (KLT) utan väderskydd. Just nu är jag projektledare för en studie som handlar om regntäthet hos betongsandwichväggar.