Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kent Davidsson

Senior Forskare

Tel +46 10 516 57 96

E-post kent.davidsson@ri.se

Kontor Borås

Avdelning Bioprocesser och miljötjänster (104101)

Kent har 20 års erfarenhet av termisk omvandling av fasta bränslen och har särskilt studerat askrelaterade frågor som påslag och agglomerering (i fluidbädd). Av de askbildande ämnena är alkalimetaller kanske viktigast. Kent har studerat alkalimetallernas reaktionsvägar i gas- och partiklfas i pyrolys, förbränning och förgasning. Olika sätt att mäta alkalimetaller, partiklar och tjära har utvecklats. Rostförbränning men framför allt fluidbäddförbränning har studerats.
Sökord: förbränning, förgasning, pyrolys, torkning, brand, biobränsle, trä, energiskog, energigröda, halm, strå, returträ, slam, avfall, torv, biokol, träkol, kol, koks, aktivt kol, aska, alkalimetall, tjära, klor, svavel, kalcium, fosfor, kisel, beläggning, påslag, avlagring, korrosion, agglomerering, sintring, fluidbädd, fluidiserad, bäddmaterial, rost, utsläpp, emissioner, rökgasrening, NOx, SO2, HCl, partiklar, aerosol, mätteknik, FTIR, impaktor, ekonomi, kostnad, djupryst, frysdisk

Relaterat