Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Julia Jonasson Tolv

Projektledare

Tel +46 10 516 59 35

E-post julia.jonasson@ri.se

Ort Stockholm

Enhet Service Labs (104202)

Julia Jonasson Tolv arbetar som projektledare inom normkreativ innovation och tjänstedesign och har ett särskilt intresse för hur normer påverkar innovationsförmågan hos individer och organisationer. Exempel på detta syns i projektet TJAFS (Tjänsteinnovation i avfallssystemet) som Jonasson Tolv ledde, där normkreativa lösningar utvecklades.
Jonasson Tolv håller också utbildningar i normkritik och normkreativa innovationsmetoder och använder ofta designmetoder som återfinns i NOVA i sitt arbete.

TJAFS: https://www.ri.se/sv/berattelser/returcykeln-kor-dina-grovsopor-till-at…, https://www.youtube.com/watch?v=YTS6JQb5pB0, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1247555/FULLTEXT02.pdf
NOVA: https://www.vinnova.se/en/m/med-nova-i-hand/