Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Juhanes Aydin

Enhetschef Ytkemi I

Tel +46 10 516 63 87

E-post juhanes.aydin@ri.se

Ort Stockholm

Enhet Ytkemi I (101505)

Ämnesområden:
Organisk kemi, polymer kemi, ytkemi, ytmodifiering, ytdesign, yt- och kolloidkemi, nanomaterial, nanostrukturerade material, nanopartiklar, dispersioner, emulsioner, formulering, adhesion, ytbeläggningar, ytskydd, coatings,bindemedel, färg, lim, kompositer.

Specifika produktområden:
1. Trä: Träimpregnering, skydd mot röt svampar, mögel- , termit- och flamskydd, ytbehandling av trä, träimpregneringsprocesser, värmebehandling, dimensionsstabilitet, vattenrepllens, UV skydd, mekaniska egenskaper och produktionsprocess.
2. Papper: Biobaserade wet-end styrkeaddetitv (torr- och våtstyrkor), flourkarbon fria biobaserade barriärer mot både fett och vatten, superhydrofoba ytor och produktionsprocess.
3. Textil: Biobaserade bindemedel, superhydrofoba impregneringsmedel och produktionsprocess.
4. Non-woven: Biobaserade bindemedel, flamskydd och produktionsprocess.
5. Master batch: funktionalisering och kompatibilisering av fiberbaserade material med (bio)plaster
6. Molded pulp / fiber: Materialutveckling, biokompositer, flamskydd och biobaserad lim, barriäregenskaper och produktionsprocess.
7. Hem- och bilvårdsformuleringar

Generellt: Biobaserade material och kemikalier samt industriella processer och framtagning av relevant kravspecifikation.