Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Johanna Mossberg

Avdelningschef

Tel +46 10 228 45 64

E-post johanna.mossberg@ri.se

Ort Göteborg

Enhet Bioraffinaderi och energi (101400)

Mitt uppdrag på RISE är dels att verka som fokusområdesledare för området Fossilfria transporter, vilket innebär att jag har ett koncernledarskap och jobbar med affärsutveckling, samverkan och nätverk inom detta område, och dels att verka som forskare, process- och projektledare för projekt kopplade till förnybara drivmedel och omställningen av transportsektorn till fossiloberoende. Från och med oktober 2018 är jag också adjungerad till Luleå Tekniska Universitet inom ämnet Energiteknik.

Jag har mer än 10 års erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och arbete i samverkan över ämnesmässiga och organisatoriska gränser med systemanalys och helhetssyn som kärna, senast som föreståndare för f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. En stor del av mitt yrkesliv i har på olika sätt handlat om hinder, möjligheter och former för den samverkan inom och mellan industrin och andra aktörer som är nödvändig (men så svår!) för omställningen mot ökad hållbarhet, främst tillämpat på utvecklingen av bioraffinaderier, bioekonomi och förnybara drivmedel.

Min expertis och huvudsakliga forskningsintresse handlar om systemperspektiv på omställning av processindustrin samt transportsektorn med fokus på förnybara drivmedel, massa- och pappersindustrin, kemiindustrin, bioraffinaderier och användning av biomassa.

Relaterat