Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ett exjobb som sätter sociala hållbarhetsfrågor på kartan

Möjlighet till samverkan, frihet att utforska sina intressen och ett tydligt samhällsperspektiv är fördelarna med att göra exjobb på RISE, tycker Sanna Klefbom, masterstudent inom interaktionsdesign. – RISE jobbar med det som händer här och nu, och hur vi kan utveckla det framåt. Man jobbar nära både verkligheten och framtiden på så sätt, säger Sanna.

Sanna blev först introducerad till RISE och området interaktionsdesign när hon läste sin kandidatutbildning och fick sedan möjlighet att göra praktik på RISE enhet Teknologier för interaktion. Efter praktiken höll Sanna kontakt med kollegorna. En av dessa kollegor var László Sall Vesselényi, som såg en möjlighet för Sanna att göra sitt exjobb i det projekt han själv jobbade med – Virtual Gothenburg Lab.

– Vi utformade det så att Sanna kunde bedriva sitt exjobb parallellt med det vi gör, samtidigt som vi kunde dra nytta av varandra, berättar László. Hon fick testa flera olika moment för att få en uppfattning om vad hon kände var intressant att utforska.

I projektet Virtual Gothenburg Lab samverkar RISE med akademi, näringsliv och offentlig sektor för att öka användbarheten av stadens digitala tvilling Virtuella Göteborg. Den digitala tvillingen, som är en tredimensionell kopia av staden, kan användas till att förstå stadens behov och användas inom stadsutveckling genom att stödja insikter och välinformerade beslut. Inom projektet finns flera pilotprojekt och RISE leder piloten Social hållbarhet i stadsutveckling, som utforskar hållbara och jämlika stadsmiljöer. Detta var en fråga som särskilt intresserade Sanna.

– Ramen för mitt exjobb handlade om hur den digitala tvillingen kan användas för sociala hållbarhetsfrågor. I den digitala tvillingen visas vad som finns i en stad, hur det är just nu och hur det skulle kunna vara i framtiden. Men den visar inte varför det är så. Det intresserade mig. Den här tanken utvecklades till min forskningsfråga; Hur kan virtuella Göteborg bli en plats där sociala och kulturella värden kan lyftas i dialog med invånare och Göteborgs stad?

Arbetet ledde till en prototyp, i form av AR-appen.

Sannas forskningsfråga resulterade i en prototyp av en app kopplad till den digitala tvillingen, där invånare kan dela sina upplevelser och känslor kring platser i Göteborg. Inläggen visas sedan i AR (augmented reality) för andra invånare som använder appen på dessa platser. 

Tillsammans med den kvantitativa data som finns i den digitala tvillingen, kan den mer kvalitativa data som hämtas i appen komplettera och lyfta en annan typ av frågor.

– Appen kan vara ett verktyg för invånare att representera en plats. På så sätt kan vi tillsammans uttrycka olika perspektiv av platsens identitet, så att den inte bara existerar i samtalet utan också som kvalitativ data i den digitala tvillingen.

Fokus på frihet och samverkan

Möjligheten till samverkan, friheten att utforska och det tydliga samhällsperspektivet lyfter Sanna som det bästa med att göra exjobb på RISE.

– Jag var en del av teamet men fick också gå min egen väg och utforska mina egna intressen. Det var en frihet för mig att de uttryckte att ”du gör ditt exjobb, vi är en inspiration och finns här med vår expertis”. Sedan fick jag också arbeta med externa intressenter och det var spännande att lära sig hur man samspelar och jobbar med design utifrån allas olika behov.

– Jag fick väldigt mycket inspiration av andra designers och forskare. Just RISE arbetar på ett tvärvetenskapligt sätt och det var tydligt i arbetet hela tiden. Sedan finns såklart samhällsperspektivet, RISE jobbar med det som händer här och nu, och hur vi kan utveckla det framåt. Man jobbar nära både verkligheten och framtiden på så sätt, säger Sanna.

Vad är dina bästa tips till blivande exjobbare?

– Om du får möjligheten att jobba med ett externt företag eller organisation utanför universitetet, så gör det. Det ger dig jättemycket. Använd dig av alla proffs som du jobbar runt, utnyttja den resursen och ställa massa frågor. Och såklart – börja skriva i tid!

Vilket är din favoritinnovation?

– Pantsystemet. Ju mer jag tänker på det desto mer fascineras jag. Ett så simpelt system som har förändrat beteendet och kulturen kring hur vi ser på skräp. Det bidrar till ett mer hållbart samhälle och ett ändrat synsätt kring vad man gör med något man förbrukar. Det är social innovation, som har förändrat beteendet mot det bättre.

Gör skillnad med ditt exjobb

På RISE välkomnar vi över 100 exjobbare årligen – inom en stor mängd olika områden. Vill du också göra ditt exjobb på RISE? Se alla möjligheter: Vi gillar studenter