Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Master Thesis: Textil av biobaserade filament med interaktiva egenskaper

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. www.ri.se.

Bakgrund

RISE Research Institutes of Sweden är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. Divisionen RISE Bioekonomi leder omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi och har nyligen tagit fram flera unika processer för att tillverka interaktiva filament från skogsråvara. I en av processerna startar vi med malda träfibrer i form av vattenbaserad nanocellulosa och kan spinna fibrer fyllda med tex ledande polymerer eller interaktiva mineraler. I en annan process spinner vi trådar ifrån lignin som sedan kan värmas (karboniseras) för att få elektriskt ledande och värmeledande egenskaper. I en tredje metod kan vi frysa in bindningar i cellulosa som introducerar ett tredimensionellt formminne. Hur dessa egenskaper kan användas på ett meningsfullt sätt i nya applikationer är till största delen okänt och outforskat. Därför vill vi med detta tvärdisciplinära examensarbete både utforska och samtidigt visualisera dess möjligheter i vävda tillämpningar.

Projektfrågeställningar

Hur kan man designa interaktiva textilegenskaper baserat på nya spinningstekniker och kemiska tvärbindningstekniker för träbaserade filament som utvecklats på RISE Bioekonomi?

Vilka behov kan man möta genom att kombinera en eller fler specialfilamentegenskaper i en vävd textil? Egenskapsrymden kan inkludera biobaserade elektriskt ledande filament, formminnesfilament, självhelande filament, eller filament designade för att brytas ned.

Projektaktiviteter

  • Litteratursökning kring aktiva filament i vävda textiler.
  • Preparering av interaktiva filament baserat på nya metoder hos RISE Bioekonomi i Stockholm. Metoderna bygger på fryslänkade cellulosafilament, flow-focus spinning samt smältspinning av lignin.
  • Vävning av textil hos Högskolan i Borås baserat på de preparerade filamenten samt utforska dess egenskaper.
  • Utveckling av demonstrator som består av en interaktiv väv
  • Rapportering

Studentprofil

Önskad studentkompetens: textilingenjör (Borås textilhögskola).

Placering och startdatum

Deltid Smart Textiles, Högskolan i Borås, samt deltid RISE Bioeconomy, Stockholm. Start omgående. 

Handledarteamet

Huvudhandledare: Hjalmar Granberg (RISE), 076 876 7041 samt Riikka Talman (Smart Textiles)

Bihandledare: Nils-Krister Persson, Andreas Fall, Karl Håkansson, Omid Hosseinaei, Magnus Gimåker

Intresserad? Ansök senast 24 januari 2019.

Våra fackliga representanter är Anna Jensen (Unionen), 08-676 72 23 och Elisabeth Sjöholm (Sveriges Ingenjörer), 08-676 74

Master Thesis, RISE, Borås textilhögskola, Stockholm, Textilingenjör

Sammanfattning

Ort

Borås, Stockholm

Region

Västra Götalands län

Land

SE

Kategori

Science

Anställningsform

Examensarbete

Skicka in din ansökan