Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Examensarbete inom förbättring av transportförpackningar

Transporten av varor blir en allt viktigare del i dagens samhälle och en speciellt viktig del när det kommer till att nå klimatmålen. Det är viktigt att transporterna sker på ett optimalt och robust sätt, och där har förpackningarna en viktig roll. Ramarna för optimeringen är att minimera materialanvändningen i förpackningarna samtidigt som förpackningen fortsatt ska säkerställa att varorna är intakta när de kommer fram. RISE har lång erfarenhet av att utveckla och förbättra många typer av förpackningar. Vid årsskiftet startar RISE ett nytt forskningsprogram kring wellpappförpackningar som kommer att löpa i 4 år.

Wellpapplådor ofta går sönder på grund av sprickor som växer under transporten. Sprickorna uppkommer oftast vid handhavande så som i ompackning. Vid dessa tillfällen finns en stor risk att några av alla lådor tappas eller överlastas vilket orsakar sprickinitiering. Det finns en stor risk att dessa växer till under efterföljande transporter och får hela lådan att kollapsa. Om en låda kollapsar kan det så stora konsekvenser på resterade lådor då den lastbärande strukturen då ändras. 

Tanken med detta arbete är att undersöka dessa sprickor, främst numeriskt.  Vilka sprickor växer under transporten och hur kan de klassificeras? Denna kunskap ska sedan bana väg för framtida undersökningar kring hur kartongerna ska förbättras. Examensarbetet blir alltså ett startskott för att utröna vilka sprickor som ska hamna i fokus i framtida projekt inom forskningsprogrammet. 

Om examensarbetet
Just nu söker vi en student som vill genomföra sitt examensarbete under våren 2021.

Uppdragen består av att utveckla en befintlig FEM modell för vibrationsprovning av en wellpapplåda. Den nuvarande modellen beskriver en ideal låda. Första steget i arbetet blir således att inkludera sprickor i modellen för att undersöka hur de påverkar spänningsfälten samt lådans lastbärande förmåga. Därefter ska det undersökas hur sprickorna kan klassificeras. Vilka löper stor risk att växa vid transport och hur kritiska är de? Målet är att ta fram en metod för klassificering av sprickor. Om tid finns så är det önskvärt att prediktionerna blir utvärderade mot experiment.

Vårt kontor ligger i Kista och det är här provningsriggen finns.  Då en stor del av arbetet handlar om simuleringar och med tanke på den aktuella situationen med Covid 19, kan arbetet till stor del utföras på distans. Modellen är byggd i LS-Dyna. Simuleringarna sker i två steg. Först utvärderas egenmoderna. Dessa superpositioneras sedan för att få ut lådans respons vid olika vibrationer.

Vem är du?
Du som sökande bör vara driven och ha lätt att ta egna initiativ. Du bör vara någon med pågående utbildning på mastersnivå inom hållfasthetslära med goda kunskaper inom analyser med FEM. Kunskap om dynamik inom hållfasthetslära samt om LS-Dyna och LS-PrePost är ett plus. 

Om oss
Enheterna Förpackningsmaterial och Förpackningsprestanda fokuserar på att förbättra miljön genom att optimera fiberförpackningar. Vi har lång erfarenhet av analyser av fiberbaserade material. För utvärdering av förpackningar har vi tidigare förlitat oss mycket på experiment, men sedan en tid tillbaka har vi sett ett ökat behov även av numeriska analyser. Därför siktar vi nu till att utveckla vår simuleringskapacitet så att den ska matcha vår höga experimentella kompetens.

Handledare

  • Johan Alfthan, senior forskare
  • Carl-Magnus Everitt, forskare

Varmt välkommen med din ansökan!
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Carl-Magnus Everitt, +46 10 228 43 55. Sista ansökningsdag är 2020-12-01 men vänta inte med att söka, intresseanmälningar behandlas löpande.

Om jobbet

Ort

Kista

Anställningsform

Visstidsanställning 3-6 månader

Job type

Student - examensarbete/praktik

Kontaktperson

Carl-Magnus Everitt
+46 10 228 43 55

Referensnummer

2020/239

Sista ansökningsdag

2020-12-01

Skicka in din ansökan