Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Helena Björk

Projektledare

Tel +46 10 516 58 12

E-post helena.bjork@ri.se

Ort Borås

Enhet Dimension och position (105101)

Projektledare och klusterkoordinator för Geometrimätnätverket GKMN.
Har tidigare jobbat som Projektledare och som Ingenjör inom produktutveckling inom Energi- och miljöbranschen såväl Olja och Gas-industrin. Jag är i grunden maskiningenjör med specialisering inom produkt och processdesign från Högskolan i Borås.

Jag leder en förstudie för uppbyggnad av ett center för inom industriell CT, Center for Computed Tomography (CICT). Initiativet skall möjliggöra Industriell CT-skanning för större objekt (ca 1,5 m2) samt upprätta flertalet nätverk som adderar kompetenser, kontakter och samarbetar inom ramen för det CT-tekniska området.

En av mina uppgifter är att koordinera ett klusternätverk, GKNM Geometri och kvalitet.

Ett projektidé som jag jobbar med är distribution av pålitligt data för rätt beslutsunderlag. Industriella digitala system växer i storlek och komplexitet och då frågor om mätdatas kvalitet och ursprung blir aktuella då antalet sensorer och mätare ökar i omfattning och så även mängden mätdata.

Just nu arbetar jag i Programrådet för Produktion2030, ett nationellt initiativ som skall öka svensk industris förmåga att använda ny teknik och att bli mer hållbara (www.produktion2030.se)