Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Integration mellan el- och fjärrvärmesystem för ökad flexibilitet

Workshop om integration mellan el och fjärrvärme för ökad flexibilitet

Välkommen till en workshop om integration mellan el – och fjärrvärmesystem för ökad flexibilitet. Ta del av lärdomar, möjligheter och hur hinder kan överbryggas!

En större andel förnybar elproduktion medför ökande behov av flexibilitet och balansering. En möjlig lösning på detta är fördjupad integrering mellan el- och fjärrvärmesystemen då fjärrvärme med sin stora lagringsförmåga skulle kunna fungera som balanskraft. Dessa system har befintliga integreringspunkter men är trots detta två tämligen åtskilda system som opererar på skilda marknader och under olika regelverk. Detta ställer därmed företagen inför utmaningar vad gäller samverkan, beslutsprocesser och affärsmodeller.

Projektet Resorbd (Systemintegrering för ökad förnybar elproduktion: organisatoriska möjligheter och hinder) har ett fokus på organisatoriska och policymässiga möjligheter och hinder, men även tekniska aspekter beaktas, för att gemensamt hantera flexibilitets- och balansutmaningar inom elsystemet. Det har inom ramarna för projektet genomförts intervjuer för att utröna dessa möjligheter och hinder i en svensk kontext och för att identifiera behov av förändringar.

Resorbd är ett forskningsprojekt inom ramen för Energimyndighetens utlysning SamspEL som startade i februari 2020 och sträcker sig till och med sista december 2021.

Kontakta oss gärna i förväg om du vill anmäla dig till eventet så skickar vi en kalenderbokning (via anmälningsknappen i menyn till höger) annars kan du koppla upp direkt via länk till Teams (Klicka här för att ansluta till mötet). 

Digital workshop, integration mellan el- och fjärrvärmesystem för ökad flexibilitet, 24 november kl 13.00 - 15.00
24 nov 2021
13:00-15:00
24 november 2021

Eventet är kostnadsfritt.

obegränsat
Workshop,
Program
Program

13:00 Välkomna: introduktion till projektet inklusive resultat och reflektioner

 

Presentation: Erik Dotzauer, styrmedelsexpert, Stockholm exergi

Ökad integration av el- och fjärrvärmesystem för att tackla begränsad kapacitet i elnätet och större elbehov – erfarenheter från Stockholm.

 

Diskussion i mindre grupper

Dela erfarenheter och se potentiella möjligheter för ökad integration av fjärrvärme- och elsystemen.

 

Kort återsamling

 

Paus

14:00 Presentation: Johan Kensby, CTO, Utilifeed

Metoder och verktyg för flexibilitet i fjärrvärmesystem och dess värde för elsystemet

 

Presentation: Camille Hamon, RISE

El- och fjärrvärmemarknaderna: marknadsaspekter

 

Diskussion i mindre grupper

Hur behöver morgondagens styrmedel utformas för att möjliggöra integration av el och fjärrvärmesystem. 

 

Sammanfattning och avslut

Kontakt

Niklas Fernqvist

Projektledare

Läs mer om Niklas

Kontakta Niklas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Sarah Broberg

Forskare

Läs mer om Sarah

Kontakta Sarah
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.