Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
innovationsveckan

Innovationsveckan 4-8 oktober

För tredje året i rad är det återigen dags för Innovationsveckan! Den är till för alla som utvecklar offentlig sektor. Under veckan arrangeras aktiviteter runtom i landet.

Samtliga event sker digitalt och vissa kräver föranmälan.

Mer information och kontaktuppgifter finns på Innovationsveckans webbplats.

4 oktober: Ekosysteminnovation – finansiering över stuprör för bättre välfärdsutfall
04 oktober 2021
13:00-14:00

Kostnadsfritt.

Obegränsat. Föranmälan krävs.
Digitalt,
6 oktober: Den svenska innovationsnoden för cybersäkerhet
06 oktober 2021
13:00-13:30

Kostnadsfritt.

Obegränsat. Föranmälan krävs.
Digitalt,
7 oktober: Innovation som leder till kreativt och flexibelt socialt arbete
07 oktober 2021
13:00-15:00

Kostnadsfritt.

Obegränsat.
Digitalt, Seminarium,
Program
Program

4 oktober

Ekosysteminnovation – finansiering över stuprör för bättre välfärdsutfall

13.00-14.00

Det är många som vill arbeta med förebyggande och proaktiva insatser och det sker kontinuerlig social innovation på området. Återkommande utmaningar är dock att få långsiktighet, skala och systematiskt lärande som driver på en bredare omställning till proaktiva och utfallsfokuserade arbetssätt.

Under passet diskuteras om nationell utfallsfinansiering.

 

6 oktober

Den svenska innovationsnoden för cybersäkerhet

13.00-13.30

Sverige behöver nya innovationer inom cybersäkerhet! Innovationsnoden skapar möjligheter till samverkan mellan alla typer av aktörer inom cybersäkerhet - hitta dina nya samverkanspartners med vår hjälp! Mer info på cybernode.se.

RISE driver en nationell kraftsamling kring cybersäkerhet för att accelerera forskning och innovation inom industri och offentlig sektor – en nationell nod för cybersäkerhet. VINNOVA svarar för finansieringen. Noden ska skapa ett gynnsamt innovationsklimat för den svenska cybersäkerhetsindustrin och bidra till en snabbare och säkrare digitalisering i svenskt näringsliv och hos svenska offentliga aktörer.

7 oktober

Innovation som leder till kreativt och flexibelt socialt arbete

13.00-15.00

I en verksamhet som under lång tid haft stora utmaningar och som är hårt styrd av lagar och regler, socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga, har Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning byggt upp en innovativ testmiljö för att prova kreativa och flexibla arbetssätt samt nya former för samhandling

Hör processledarna Rebecca Hedenstedt och Jessica Oldin Lazaroff samt inbjudna gäster berätta om det utvecklingsarbete som pågår.

Diskussion
I anslutning till vår presentation bjuder vi in till ett samtal med er som har lyssnat, med tid för diskussion och dela erfarenheter av innovationsarbete i en verksamhet som präglas av myndighetsutövning.